ДЕЙНОСТИ ПО НАТУРА 2000
dav

 На 21 и 22 юни 2022 г. в Младежки еко лагер с. Очин дол, Община Мездра, се проведе информационна кампания за ученици от 8 до 12 клас от Средно училище „Иван Вазов“- гр. Мездра. Експерти от Природен парк „Врачански Балкан“ представиха защитените зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. В заниманието взеха участие ученици от 9 клас и учителите по география Емилия Чолакова и Мария Букович. Това е поредната проява по време на която, чрез игри и интерактивни занимания децата се запознават с целите и възможностите на Натура 2000 в България.

Образователната инициатива започна с презентация за защитените зони в Община Мездра. Учениците научиха за видовете местообитания, които се опазват в защитените зони  „Врачански Балкан“ и „Каленска пещера“, както и за ограничителните режими в тях. Чрез интерактивни игри децата се запознаха с застрашени видовете растения и животни, опазвани от Натура 2000. Слънчевото време позволи на децата да преминат и кръговия маршрут Наследствена пътека – Очин дол и да видят интересни видове растения и животни, като жълтокоремна бумка, шипоопашата костенурка, белоглав лешояд, комароцветна орхидея и др. В програмата беше включено и посещение на комплекс „Дядо Йоцо гледа“. В края на заниманията всички участници получиха информационни материали и сувенири.

Инициативата се организира в рамките на проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца“ изпълняван от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 и е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Текст: ПП “Врачански Балкан”

https://www.vr-balkan.net/bg/uchenitsi-ot-gr-mezdra-s-novi-znaniya-za-natura-2000/

http://medianews.bg/bg/a/uchenitsi-ot-mezdra-s-novi-znaniya-za-natura-2000

sdr
sdr
dav