ДЕН НА ЕВРОПА

На 9 май 2022г. СУ „Иван Вазов“ – Мездра отбеляза Деня на Европа с мероприятия под наслов „Да усетим „духа“ на Европа“.

Членовете на клуб „Европа в училище“ и младшите посланици на Европейския парламент бяха подготвили презентации според възрастта на учениците, с които да ги запознаят със същността на Европейските институции, с начина на отбелязване на този ден в другите Европейски страни, с най-значимите забележителности във всяка една държава членка на ЕС и други интересни факти за Европа.

„Одата на радостта“- химнът на Европа, звучеше през целия ден в междучасията по училищното радио, което придаде особена тържественост на днешния ден.

Най-вълнуваща и запомняща се ще остане онлайн срещата с Нели Любенова- младши юрист към Съда по правата на човека в Страсбург.

Гости на срещата бяха г-жа Горанова, г-жа В. Найденова, В Коловска, г- жа Н. Владинова, г-н Д. Димитров.

Нели Любенова Владинова е от с. Боденец, общ. Мездра. Завършва Езикова гимназия „Йоан Екзарх“ – Враца с профил английски и испански език. Висшето си образование придобива в Софийски университет „ Св. Климент Охридски“- специалност „Международни отношения“ и паралелно „Право“. В двата випуска, с над 400 студенти, тя се дипломира с най-висок успех.

Придобива диплома с отличие по „ Английско и Европейско право“ от Британския Правен Център в сътрудничество с Университета в Кембридж.

Участва в няколко международни състезания по право. По програма Еразъм се обучава 6 месеца по Европейско и международно право в Нидерландия.

Работи в адвокатски кантори в София. В настоящия момент работи като младши юрист към Съда по правата на човека в Страсбург.

Под ръководството на г-жа Лилия Петрова, учениците от клуб „Европа в училище“ и младшите посланици на ЕС бяха подготвили интересни въпроси, които с нескрито вълнение отправиха към своята „виртуална гостенка“. Личният живот, образование, израстване, кариера бяха сред най-вълнуващите въпроси. Ето някои от тях:

„Сбъдната мечта ли е работата Ви в Европейски съд за правата на човека?“ „Как решихте да кандидатствате? Кое Ви мотивира?“

„Какво Ви даде и какво Ви взе Страсбург?“

„Как преминава един Ваш ден? Имате ли свободно време и какво обичате да правите ?“

Нели Любенова обърна внимание на всеки зададен въпрос и много искрено и лично сподели живота си и пътя, който е извървяла досега. В края на всеки свой отговор тя даваше съвети и насоки на учениците: да вярват в себе си, да не се подценяват, да поставят пред себе си цели и да ги следват, много упорито да се включват във всякакви дейности и курсове, които им се предоставят като възможности, да четат много, да учат езици.

Във втората част на разговора учениците на свой ред споделиха за незабравимото си преживяване през 2020 г.- „Депутат за един ден в Страсбург“ и насочиха въпросите си към пряката дейност на г-жа Любенова като юрист в Европейския съд по правата на човека, а именно: „ С какви дела се занимавате, имате ли възможност и желание за кариерно развитие ?“

„Защо се налага да се подават жалби до Европейския съд по правата на човека?“ – „Има ли определен ред при разглеждането на жалбите? Такива, които са с предимство пред останалите?“, „Как премина Вашият първи работен ден там? Как Ви приеха колегите, с кого се сприятелихте най-бързо? Има ли разделение между хората, напр. Вие като сте от малка страна и т.н.?“, „Владеенето на чужди езици, доколко Ви помага в работата?“

С много професионализъм, внимание и такт Нели Любенова обясни същината на работата си, трудностите в нея, възможностите, които дава една такава позиция, начините, с които се подхожда към всяка жалба, възможните решения, приоритетните жалби и т.н.

Г-жа Любенова в заключение сподели: „Да бъдеш гражданин на Европа днес, означава да бъдеш етнически толерантен, да пазиш националната си самобитност и съзнание, но и да уважаваш и зачиташ чуждите културни традиции.“

Г-жа Горанова, директор на СУ“Иван Вазов“ отправи обръщение към г-жа Нели Любенова с поздравления и пожелания за здраве, много успехи в личен и професионален план и истинско щастие.

Когато имаш възможност да поговориш с човек от „твоята черга“, достигнал до такова високо ниво, наистина успяваш да се докоснеш до „духа“ на Европа. А когато човек отсреща притежава харизмата на Нели, то тогава ти поглъщаш от позитивизма, устрема и вдъхновението и започваш да гледаш по-смело напред!

Текст : МО Чужди езици, Лилия Петрова

http://medianews.bg/bg/a/su-ivan-vazov-v-mezdra-otbelyaza-9-may-pod-naslov-da-usetim-dukha-na-evropa