ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА

СУ „Иван Вазов“ – Мездра отбеляза Деня на розовата фланелка. Денят започна с призив против тормоза и насилието в училище, а учениците изготвиха тематично табло. В начален етап Ученическият парламент представи презентация, чрез която  малките ученици се запознаха какво са тормоз и насилие и как да се справят с тях. След това съвместно с учители изписаха в розов цвят „Не!“. Дейностите за този ден приключиха с тренинг на учениците от пети клас, техните родители, училищния психолог, образователен медиатор, педагогически съветник, инспектор от ДПС, секретар на МКБППМН и обществен възпитател. Всички инициативи са част от Дейност 6 по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“.

Текст: Силвана Мишовска

http://medianews.bg/bg/a/v-su-ivan-vazov-mezdra-otbelyazakha-denya-na-rozovata-flanelka