ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ

Учениците от професия „Организатор Интернет технологии“, специалност „Електронна търговия“ към СУ“Иван Вазов“ посрещнаха скъпи гости от двете основни училища в Мездра в Европейската седмица на професионалните умения.Гостите имаха възможността да се включат в различни развлекателни игри, включително и в създаването на блог и уеб-сайт със свободните ресурси на wix.com. Събитието уважиха инж.Петя Личева- старши експерт по професионално образование- РУО-Враца, Елена Нанова- началник отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване“, Благовеса Генова- старши експерт „Хуманитарни дейности“, Илиана Александрова-младши експерт „Образование и социални дейности“ в Община Мездра, родители и учители.
На събитието бяха представени образователни игри, уеб-сайтове и други интелектуални продукти, създадени от талантливите ни програмисти в учебните часове и по време на производствената практика в Италия по проект 2022-1-BG01-KA122-VET-000072815 „Предприемачески умения в света на Електронната търговия“ по Програма „Еразъм+“, сектор „Професионално Образование и Обучение“.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.