ЕДНО ДОБРО ДЕЛО

Учениците от 3.а клас на СУ „Иван Вазов“ – гр. Мездра, се включиха в инициативата на „Bulgaria cap project“ за събиране на пластмасови капачки. Капачките ще се предават за рециклиране и с парите, получени от тях, вече се подпомагат деца в неравностойно здравословно положение- закупуват се необходими за тях апаратури(кувьози) и пособия за подобряване на тяхното състояние.