ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА В ПОРТУГАЛИЯ

Проведе се заключителна среща по проект „О.Н.Л.А.Й.Н.“ „Нашата нова учебна иновативна мрежа за образование“/ O.N.L.I.N.E- Our New Learning Innovative Network for Education/, Еразъм+,  „Стратегически партньорства в отговор на ситуацията с COVID-19“, “Партньорства в областта на цифровото образование“.

Срещата се проведе в гр. Гимараеш, Португалия в периода 17-22 май 2023.

Партньори по проекта са България, Испания, Италия, Португалия, Турция и Хърватия. От СУ „Иван Вазов“ участие взеха учениците Лора Петранова, Стела Петрова и Преслава Каменова и учителите Йоана Константинова и Румяна Йорданова.

 Домакин на срещата беше училище Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda в гр. Гимараеш, област Брага, Португалия. Проведоха се едновременно две срещи по проекта:

  1. Краткосрочен обмен на ученици на тема: „Дигитална педагогика- Учене чрез игри“, където учениците от училищата партньори показаха различни интересни игри като метод за учене. Учениците от българското училище представиха играта за българска история, създадена от ученици и учители от СУ „Иван Вазов“- https://history-game.vazov-school.com/ ; https://quizlet.com/762401386/italiano1-flash-cards/?x=1jqt, който учениците ползват за упражняване на лексика по чужди езици и още няколко интересни и забавни сайта за иновативно учене:https://www.memecam.io/; https://skybox.blockadelabs.com/; https://www.steve.ai

Учениците участваха в различни уъркшопи и дейности- учене на основен португалски език, учене чрез игри-Duolingo, Minecraft, Kahoot, Assessment technique, WordWall, Wizer me, Mentimeter, Quizizz, Scavenger Hunt, Treasure hunt, игри на открито и др.

  1. Транснационална среща между координаторите от всяко училище, където се обсъдиха и обобщиха резултатите и работата по проекта, изготвянето на крайния продукт- Електронна книга, съдържаща всички продукти от работата по проекта през трите години, разпространение, устойчивост и отчитане на проекта.

Участниците в двете срещи посетиха и град Порто, където разгледаха основните забележителности под формата на игра- “Scavenger hunt”-учениците изпълняват задачи по предварително изготвен списък (напр. да направят забавни снимки по време на търсене на забележителностите).

Проектът завършва до края на месец август, а крайните продукти ще бъдат качени в сайта на проекта  социалните медии: