Запознаване с екологична мрежа Натура 2000

На 4 октомври 2021 г. експертите от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“: Оля Генова, Георги Антонов и Даниела Борисова, проведоха две занимания с ученици от СУ „Иван Вазов“ – Мездра.

В тях участваха 5.а и 5.б клас с класни ръководители Петя Антонова и Дарина Гачева. Чрез информационни игри децата се запознаха със защитените зони от Натура 2000 в община Мездра. Заедно с експертите от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ учениците дискутираха заплахите, ползите и възможностите, които дават защитените зони за хората, живеещи близо до тях. Най-голям интерес предизвика играта за разпознаване на животно чрез задаване на въпроси, на които се отговаря само с „да“ или „не“ . В рамките на същия ден беше проведен и пленер в градския парк до училището, където децата имаха за задача да нарисуват местообитанието, което най-много ги вдъхновява. В края на инициативата всички участници получиха тематични подаръци от Дирекцията на парка.

Инициативата се организира в рамките на проект “Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца“ , финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“.

Сайт на ПП „Врачански Балкан“

Статия и видео от MediaNews