ИНОВАТИВЕН УРОК “ОТРАЖЕНИЕ НА РЕАЛНОСТТА” В ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – БЕЛЕНЕ

Ученици и учители от СУ “Иван Вазов” – Мездра посетиха град Белене за периода 02-05.06.2022 г. по националната програма “Иновации в действие“,  Модул 1: “Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“. Домакин на срещата беше ОУ „Васил Левски“ – Белене, а в дейностите взеха участие представители на иновативно училище СУ “Васил Левски“ – Ардино, ОУ “Георги Стойков Раковски“ – с. Голямо ново, Търговищко. 

Голям иновативен урок „Отражения на реалността“ представиха  седмокласниците от ОУ „Васил Левски“ – Белене. В него бяха интегрирани учебните предмети, но участие взеха и много гости, специалисти и бивши възпитаници на училището. Началото на урока беше поставено с встъпителна анкета. Последва плавен преход към произведението “До Чикаго и назад” на Алеко Константинов и вълнуващ разказ на училищния директор Румяна Богданова за пътуването й до Ню Йорк, САЩ. Участниците бяха поздравени чрез видеозапис от брега на езерото Мичиган, Чикаго, САЩ от журналиста Симеон Гаспаров. В часа по химия и опазване на околната среда бяха демонстрирани любопитни факти за заобикалящите ни материи и вещества. Последваха атрактивни игри на двора в часа по физическо възпитание и спорт. Интересна лекция и дискусия предизвика гостуващият лекар офталмолог доктор Даниел Шапкаров. Гости на събитието бяха и бивши възпитаници на училището, които са се реализирали в различни сфери. Любезните домакини бяха осигурили вкусно приготвена храна и уютна обстановка за обяд в училищния стол.

Програмата включваше посещения на къщата музей на Алеко Константинов в град Свищов https://istoricheskimuzei-svishtov.com/ekspozicii/kashta-muzey-aleko-konstantinov.html и на Природен парк “Персина” https://www.persina.bg/index.php. На 4 и 5 юни в град Белене се проведе информационно – образователния “Фестивал на къдроглавия пеликан” за опазване на природното богатство и културно – историческото наследство в района. Участниците присъстваха на презентации за възстановяването на къдроглавия пеликан “Животът на пеликана”, Свилен Чешмеджиев, БДЗП https://bspb.org/ и беседа ‘“Мигриращите риби”, Стоян Михов, WWF – България. https://www.wwf.bg/ Интерес предизвика и античната възстановка на легионерите от Римския легион Lego I Italica – “Да върнем времето назад”. https://www.facebook.com/LegioIItalica.bg/  Дирекцията на ПП „Персина“ предостави на училищата образователни пакети с изготвени лекции и уроци на природозащитни теми; книги за рибите, птиците, земноводните, влечугите и практическо учебно помагало.

Град Белене предлага уникални възможности за алтернативен природно-културен туризъм: Посетителски център на Природен парк “Персина”; античен кастел и митница „Димум“, датиращ от I-ви в.н.е ; единствения в България паметник на Папа Йоан Павел II; енорийска църква “Рождение на Блажена Дева Мария”, в която се намира Светилището на Блажения Евгений Беленски; понтонен мост към най-големия български остров – Персин, където пътувайки 12 км. на изток са останките от Трудово – възпитателно общежитие Белене.https://beleneisland.org/  https://danubewave.bg/ 

Дните на посещението преминаха в приятелска атмосфера и много положителни емоции. 

Следващата работна среща по проекта ще се проведе в СУ “Васил Левски“ – Ардино – иновативно училище, 9-12.06.2022 г.

Текст: МО Английски език, Василка Коловска

https://ischools.mon.bg/

https://sou-ardino.alle.bg/

http://vasillevskibelene.org/?fbclid=IwAR2dxxIbYN7LMcuN07CgXm1JJ53lqEAhOq8xu4m2UhBVwTN8LrUVWM0cf9M