На 16.01.2019г. в СУ „Иван Вазов“,  Мездра се проведе иновативна среща на тема „Училище за родители и ученици“. Дискусията, организирана под формата на „Световно кафене“, срещна родители, ученици и учители в интересни размисли за мотивацията на учениците, за ангажираността на родителите към образованието на децата, за агресията и нетолерантността един към друг. Под вещото ръководство на училищния психиолог Емилия Гарванска родителите обсъдиха защо децата са различни в къщи и в училище и защо са загубили интереса към учебния процес. Събитието бе закрито с релаксиращаия ритъм на друмтерапията и обещание за нови и ползотворни срещи.

Eкипът на проекта благодари най-сърдечно за съпричасността на всички ученици, родители и колеги, които се включиха активно в дейностите!

Инициативата се осъществява по проект „УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ“  КП 33.17-I-050/2018, Приоритет 1. Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).