ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ

       В периода от 26.04.23г. до 28.04.23г. шест учители и двама ученици посетиха Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ в град Видин в изпълнение на Национална програма „Иновации в действие“, модул „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации и форуми за иновации в образованието“.

       Участници в мобилността бяха ГПЧЕ „Йордан Радичков“- Видин, СУ „Иван Вазов“-  Бургас, СУ „Хр. Ботев“- Враца, СУ „Иван Вазов“- Мездра

      Първият ден учениците и ръководителите присъстваха на откриване и опознавателна среща на участниците в училището домакин и представяне на иновациите от училищата и програмата за периода на мобилността.

        На 27.04. се проведе наблюдение на уроци в иновативните паралелки в училището. Екипите на училищата гости бяха разделени на групи и наблюдаваха различни уроци. В часа по химия и опазване на околната среда в 11. клас колегите бяха част от великолепния екип по екология и опазване на природата. Учениците показаха своите проекти, свързани с опазването на околната среда и с разработването на идея за балнеолечебен център в село Сланотрън, намиращо се на 18 км. от град Видин. В бинарен урок в 8. клас по английски език и български език и литература по атрактивен начин учениците представиха живота и творчеството на Уилям Шекспир. В часа по география в 11. клас учениците изказаха своята активна позиция по темата за опазването на околната среда и климатичните промени. Часът по история в 11. клас ни върна в епохата на Ренесанса. В работа по групи учениците дискутираха върху ценностите на човека и развитието на науката и научните постижения.

      В дискусията след уроците всички колеги споделиха впечатленията и емоциите си от присъствието си в часовете. Почерпиха опит от колегите си и споделиха  за своята работа и дейността на училищата си. 

      Посещението на Белоградчишките скали и пещерата „Венеца“ бе  и  награда за учениците, участвали в иновацията и гостите. 

      Последният ден посетихме историческите забележителности на гр. Видин- Крепостта Баба Вида, Джамията и библиотеката на Осман Пазвантоглу, Кръстата казарма и Синагогата и се насладихме на красотата на този красив крайдунавски град.

Текст: Венцислава Найденова