КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

На 24.11.2021 г. се проведе онлайн среща  с  Центъра за кариерно ориентиране – Враца и учениците от 12.а и 12.б клас, с класни ръководители Даниел Димитров  и Василка Коловска. 

Срещата се ръководеше от госпожа Ерика Йончева. Гости на събитието бяха: Камелия Цветкова- управител на счетоводна къща и Цветелина Радкова – екскурзовод и библиотекар. Те разказаха за своите професии и споделиха своя опит в съответните професионални сфери. 

Програмата за кариерно ориентиране в училище помага на учениците да опознаят по-добре собствената си личност и света на труда, да изградят умения за вземане на решения и осъществаване на преход от училище към професионалния живот. 

Подробна информация и ресурси са публикувани на  сайта на Националния портал за кариерно ориентиране на ученици:

https://orientirane.mon.bg/?m=1&fbclid=IwAR1mx_zjAQWtLDd9N4A5kgLFcaopprM6QxMInPydHF1DU4tdK7cbbcH_gyA