Комисия по селекция на кандидатите за участие в образователна мобилност по проект KA1 “School  Education” № 2022-1-BG01-KA121-SCH-000062312, програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, спазвайки механизма и предварително определените критерии за подбор на обучаеми, обяви крайното класиране на ползвателите. Класираните кандидати и резервите са утвърдени със заповед на директора на СУ „Иван Вазов“-Мездра. Информация за входящите номера можете да получите в канцеларията.

Заповед №РД-271-2324/21.11.2023г.

271-2324-21.11-подбор-ученици-мобилности