Учител от СУ“Иван Вазов“ – Йоана Константинова, взе участие в контактен семинар по програма Еразъм в гр. Прага, на тема; „Използване на eTwinning в училищните партньорства“.

По време на семинара бяха представени възможностите за участие по Програма „Еразъм+“ и намиране на партньори чрез платформата eTwinning Live. Участваха представители от различни училища от цяла Европа и една от целите на семинара бе сформирането на екипи за бъдещи проекти. Българското училище създаде партньорство с екип от 6 училища от различни страни и разработи проект в eTwinning- “Здравословен начин на живот“, с който кандидатства и за финансиране по „Еразъм +“.