МАЛЪК РАЗГОВОР ЗА БЪДЕЩЕТО

На 24.01.24г. на гости ни беше софтуерният архитект Атанас Карашенски. Със своя „small talk“ той ни разкри малка част от това, което ни очаква в света на бъдещите професии. Гости на събитието бяха ученици от 9., 10. и 11. клас, които се обучават в специалност „Електронна търговия“, както и бъдещи осмокласници, които предстои да изберат своя път на гимназиално обучение. Именно електронната търговия беше една от основните теми, като професия, която все още се развива, актуална е сега и ще продължава да заема едно от предните места на пазара на труда. Друга навлизаща професия, за която Атанас Карашенски разказа, беше професията на UX дизайнера (User experience designer), този който се грижи за това потребителите да бъдат удовлетворени, като осъществява връзката между тях и продуктите и услугите, които те ползват. Посредством примери от реалния живот, г-н Карашенски ни показа колко важно е създателите на сайтове, онлайн магазини и онлайн услуги да помислят за крайния потребител и неговите нужди и чувства. Като преподавател в магистърска степен на Нов български университет, той подготвя бъдещи кадри, които да имат цялостен поглед върху практичността, достъпността и естетиката на онлайн пазара на стоки и услуги.

Събитието е част от дейностите по проект № 2023-1-BG01-KA121-VET-000123681 по Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.