МЛАДШИ ЕВРОПОСЛАНИЦИ НА РЕГИОНАЛНА СРЕЩА

 Ученици от СУ „Иван Вазов“- Мездра, под ръководството на г- жа Лилия Петрова и г-жа Силвана Мишовска  участваха в Регионална среща на училищата-посланици на Европейския парламент във Враца на 17.03.2023г.

 Целта на регионалната среща  бе  да се даде възможност на участниците в Програма за училища-посланици на ЕП от различни региони на страната да се опознават и да си сътрудничат, а също и да насърчава изявите на учениците, работещи по нея.

 Кратък обзор за училището и дейността му, под формата на презентация, изготвена от г-жа Галина Цветанова, вълнуващо изпълнение на Вазовото стихотворение „ Недопята песен“ от Цветозара Попова и мотив от танцова композиция „ Камбаните“, в изпълнение на Карина, Димитър, Борил, Даяна, Радостин, Петър, бе интерактивният начин за представяне на училището, ценностите на Европейския съюз и членуващите държави.

 Учениците участваха в дискусия на тема „Да поговорим за еврото – въпроси и отговори“, в която взе  участие проф. д-р Ингрид Шикова от катедра „Европеистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“.

  В   работни групи „Зелена Европа“, „Разказ за Европа“, „Нарисувай Европа“, „Изиграй Европа“ и „Младите хора са подготвени за Цел 55“ учениците  участваха активно като всеки от тях показа своите личностни качества и уменията за работа в екип.

  СУ „Иван Вазов“ бе модератор на  групата „Разказ за Европа“, където задачата бе да се състави кратък разказ по дадено начало. „ За пръв път чух името Европа….“

  Интерес сред участниците предизвика и съставянето на стихотворение в акростих с думата ЕВРОПА.

Лора Петранова на свой ред представи достойно визията си по темата ЦЕЛ 55.

Като заключение на регионалната среща представихме нашия регион чрез прочутия музикант и творец Дико Илиев и провокирани от музиката му всички се хванахме на Дунавско хоро, в изпълнение на духов оркестър.

 

Текст: Лилия Петрова

https://www.tv-vratsa.bg/bg/uchilishta-poslanitsi-na-evropeyskiya-parlament-regionalna-sreshta-vav-vratsa/

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/425517-regionalna-sreshta-na-uchilishta-poslanitsi-na-evropeyskiya-parlament-se-provezh