НАГРАДА СЪС ЗНАК eTwinning УЧИЛИЩЕ 2021-2022

Полученият знак за „eTwinning училище” е признание на европейско ниво за работата, ангажираността и отдадеността на всички екипи, работещи по eTwinning проекти. Той е показател за качеството на работа на педагогическия екип и екипната работа при  реализирането на международни проекти.

Наградените училища и детски градини, преминали през двата етапа в процеса на кандидатстване в България  са 25, а в Европа 2 910.

eTwinning е общност на училищата в Европа, където ученици и учители си общуват, сътрудничат, развиват общи проекти и са част от най-вълнуващата образователна общност в Европа.

https://www.etwinning.net/bg/pub/support/2021–2022-etwinning-school-l.htm#c100