НАЦИОНАЛЕН ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО eTwinning ЗА ПРОЕКТА CVS

Учителите Борислава Иванчева, Василка Коловска и Венета Чобова бяха удостоени с Национален знак за качество, присъден от Националното звено за координация по дейност eTwinning към ЦРЧР(Център за развитие на човешките ресурси). 

CVS – Children’s Voices for a new human Space
Гласът на децата за ново човешко пространство

Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 2, “Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“

Продължителност: (01.09.2018 – 31.12.2021)

Партньори: Три университета: Италия (UniPalermo), Норвегия (UniBergen) и Великобритания (UniSurrey); Пет училища: България (Мездра, СУ „Иван Вазов“), Норвегия (Bergen, Slettebakken), Румъния (Brashov, Orghidan), Испания – (Vinaros, Foguet), Италия (Bagheria, Cirincione); НПО: Италия (Palermo, ISI); Софтуерна фирма: Румъния (Bucharest, Rodax)

Проектът се основава на по-голям проект на Съвета на Европа „Компетенции за демократична култура“ (CDC), който разработва нова референтна рамка за демократичните и междукултурни компетенции, които гражданите изискват да участват ефективно в демократичната култура и междукултурния диалог. Европейските общества са изправени пред значителни предизвикателства, като например спад в ангажираността на гражданите с демократичните процеси, увеличаване на международните потоци на мигранти, високи нива на престъпления, свързани с омраза; нетолерантност, предразсъдъци и дискриминация. В този контекст започване на дейности, насочени към насърчаване на европейските ценности, междукултурното разбирателство и участието на гражданите в обществения живот, ще допринесе безценно за качеството на живот в Европа.

Проектът се основава на идеята, че участието в демократичните общества е от съществено значение за намаляване на отрицателното въздействие на тези тенденции и че младите хора трябва да бъдат насърчавани да мислят за екологичните, социалните и икономическите проблеми, засягащи техния живот. 

Сайт CVS.

https://twinspace.etwinning.net/72519/pages/page/478743