НА ГОСТИ НА БОЯН ГРИГОРОВ

Учениците от 8.а клас от СУ „Иван Вазов“ гр. Мездра, паралелка „Електронна търговия“ посетиха предприемача Боян Григоров в село Царевец през месец април 2024г. Визитата бе своеобразен час по предприемачество с учител Лилия Петрова и класен ръководител Таня Милчева.

Учениците бяха посрещнати много топло от г-н Григоров, който им разказа за трудностите при стартирането на своята дейност, за ресурсите, които е вложил, за екипа, с който работи, за трудния път, по който преминава, за да бъде успешен предприемач.

След това ветеринарният лекар на фирма „Тошел Агро“ ООД  ни разходи и показа какви  грижи  се полагат за животните  и  сподели какви са съществените елементи за успешното функциониране на  стопанството. Учениците бяха впечатлени  от технологиите при отглеждането  на кравите,  порадваха се на малките теленца, влязоха в ролята на механизатори, качвайки се на огромния трактор.

Голям интерес предизвика и фермата за биогаз. Това съоръжение превръща органичните материали /оборски тор/ в биогаз, който се състои главно от метан. Този биогаз  се използва за производството на електроенергия, с която се захранва фермата. Използването на биогаза от фермата не  е само енергийно ефективно, но също така помага за намаляването на емисиите на парниковите газове и за опазването на околната среда.

Фирма „Тошел Агро“ ООД  е наистина впечатляваща и привлича голям интерес, поради своите модерни технологии и иновативен подход към отглеждането на животни. Тя не само осигурява удобни условия за животните, но и подпомага опазването на околната среда чрез устойчиви практики и производство на екологично чисти продукти. Този вид земеделие е бъдещето на селското стопанство и е от съществено значение за опазването на природните ресурси.

В знак на благодарност за осъщественото партньорство, учениците подариха на г-н Григоров макет – символ на неговата ферма. Макетът бе собственоръчно изработен от съученика им – Цветослав Асенов.

Тази визита беше ценен опит за учениците, който ги научи какво означава предприемачество, какви усилия и труд са необходими за успешното развитие на бизнеса и какво е значението на грижата за природата и животните. Учениците се завърнаха в училище с нови знания и вдъхновение за бъдещите си кариери и предприемачески начинания.

текст: Лилия Петрова