Под този надслов ученици от 8а клас на СУ „Иван Вазов“, с класен р-л Г.Дамянова и ученици от 9а клас, с класен р-л Д. Димитров, заедно с госпожата си по английски език- Василка Коловска, се включиха в онлайн игра Kahoot с деца от още 4 европейски държави- Румъния, Полша, Хърватска и съседна Турция. След направена регистрация и вход в платформата на играта, едновременно петте държави с общо 140 участници се впуснаха в надпреварата. Въпросите бяха от област география- местоположение на страните, население, столици, големи градове и др. Интерес предизвикаха въпросите за определените училища, които участваха в онлайн играта- местоположение, име на училище, брой на ученици! Въпросите бяха илюстрирани по съответната тематика, така освен да четат, учениците успяха и да докоснат до културата на нашите приятелски страни.

Емоциите , които предизвика играта у децата, показаха колко са добронамерени те, колко са отворени за новости, колко са отворени към Европа и света. Инициативата е част от проекта „По- добро обучение за ученици и учители“( BEST- Better Education for Students and Teachers), програма Еразъм +.