Нов проект по програма CERV-2022-CITIZENS-TOWN-NT AntiracismSO

Средно училище “Иван  Вазов“ – Мездра започна работа по нов проект „Building societies without racism“/“Изграждане на общества без расизъм“/ с партньорството на Социално-културната организация на Община Делта (Гърция) и ползотворното сътрудничество между общини и организации от Италия, Франция, Португалия, Дания, Швеция, Естония, Гърция, Унгария, Малта, Словения, Кипър, Белгия и Испания – тематична мрежа от градове за повишаване на осведомеността относно приоритетите, свързани с бъдещето на ЕС. Първата работна среща се осъществи в периода 26-27.05.2023г в Малта. През двегодишното партньорство ще се работи с редица заинтересовани страни (общини, мрежи на гражданското общество, организации) за разработване и прилагане на стратегии за зачитане на многообразието, противодействие на екстремизма, ксенофобията, антидемократичните и расистки тенденции както и ще се подкрепят общини в контекста на прилагането на местни политики за успешно справяне с расизма и расовата дискриминация и за адаптиране на съществуващите политики. Проектът ще включи повече от 450 преки участници и 600 непреки, като им дава възможност да свържат смислено европейските политики с техния социален живот и реалност и се стреми да насърчи активното гражданско участие, демократичните действия и действията в полза на многообразието. Участници в 5-те различни събития, планирани в цяла Европа, ще обсъдят приоритета на европейския политически дневен ред, ще разсъждават върху типа Европа, който искат да изградят. По време на срещите ще бъдат организирани публични срещи, обмен на добри практики, кръгла маса, казуси, постоянна работна група и интерактивни семинари.

Проектът се осъществява благодарение на CERV-2022 – Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ има за цел подкрепа и развитие на отворени, основани на правата, демократични, равноправни и приобщаващи общества въз основа на върховенството на закона. Това предполага наличието на активно и силно гражданско общество, което насърчава демократичното, гражданското и социалното участие на хората и създава условия за развитие на богатото многообразие на европейското общество, основавайки се върху нашите общи ценности, история и памет.

 

dissemination-Malta