ОБУЧЕНИЕ В ДЪБЛИН

   Учители от СУ „Иван Вазов“ – Мездра направиха важна крачка в своето професионално развитие, като участваха в обучение в Дъблин, Ирландия по програма Еразъм+ в периода 29.06-07.07.2024г.

   Група от десет преподаватели посетиха ирландската столица в рамките на проект KA1”School Education” 2023-1-BG01-KA121-SCH-000112514, който е част от акредитацията за училищно образование и участие в мобилност. Обучението в Дъблин се фокусира върху модерни и иновативни технологии в образованието, като работата с роботи, дронове, 3D принтиране и изкуствен интелект. Учителите от СУ „Иван Вазов“ имаха възможността да се запознаят с най-новите тенденции и практики в тези области, които имат потенциала да революционизират методите на преподаване и учебния процес.
Основни аспекти на обучението:
Роботика: Преподавателите получиха практически умения и теоретични знания за използването на роботи в учебния процес. Те научиха как да интегрират роботиката в различни учебни дисциплини, за да направят уроците по-интересни и интерактивни за учениците.
Дронове: Въвеждането на дроновете в образованието предлага нови възможности за практически занимания в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM). Учителите се запознаха с основите на управлението на дронове и тяхното приложение в учебната среда.
3D принтиране: Това нововъведение в образованието позволява на учениците да материализират своите идеи и проекти. Учителите от Мездра научиха как да използват 3D принтери и как да включат този процес в учебния план.
Изкуствен интелект: С развитието на AI технологиите, преподавателите получиха знания за това как изкуственият интелект може да бъде използван за подобряване на учебния процес и за предоставяне на персонализирани образователни решения за учениците.
Ирландска образователна система: По време на обучението, учителите от СУ „Иван Вазов“ имаха възможност да се запознаят и с ирландската образователна система.

   Обучението в Дъблин по програма Еразъм+ предостави на учителите от СУ „Иван Вазов“ уникална възможност за професионално развитие и обогатяване на техните знания и умения в областта на съвременните технологии в образованието. Тази мобилност е важна стъпка към модернизиране на учебния процес и предоставяне на качествено образование на учениците в Мездра. Учителите са вдъхновени и готови да приложат новите си знания и умения в практиката, като по този начин ще допринесат за повишаване на качеството на образованието в СУ „Иван Вазов“- Мездра.

Текст: Ирена Янева