ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ETWINNING И SCHOOL EDUCATION GATEWAY“

Средно училище „Иван Вазов“, гр. Мездра беше домакин на обучение на тема „Ефективно използване на eTwinning и School Education Gateway“ за педагогически специалисти от община Мездра, което се проведе на 22.01.2019г. Бяха представени основните възможности, които предлагат двете платформи: търсене на партньори-училища, възможности за обучения и др. В презентацията бяха включени и насоки за кандидатстване и откриване на партньори по програма Еразъм+.

Основен акцент в програмата беше и безопасната работа на децата  в електронна среда. Бяха представени добри практики за използването на eTwinning и подобряване на осведомеността за електронна безопасност в училище.

Срещата е в изпълнение на проект „По- добро обучение за ученици и учители“( BEST- Better Education for Students and Teachers) (2018-1-BG-K229-047898-1) по Програма Еразъм +, финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Презентация от обучението : https://www.slideshare.net/vasilkakolovska/etwinning-school-education-gateway