ОЩЕ ЕДИН УЧИЛИЩЕН ПРОЕКТ за 2021/2022г.

СУ „Иван Вазов“ Мездра ще си партнира със СУ „Васил Левски“ Ардино – иновативно училище, ОУ“Г.Ст. Раковски“,с. Голямо ново и ОУ „Васил Левски“ гр. Белене по НАЦИОНАЛНА, ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ МОДУЛ – 1 „МОБИЛНОСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ДОБРИ ИНОВАЦИИ МЕЖДУ УЧИЛИЩАТА“

Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите и обмяна на опит.

Да ни е честито!

https://ischools.mon.bg/

https://sou-ardino.alle.bg/