ОЩЕ ЕДИН УЧИЛИЩЕН ПРОЕКТ за 2021/2022г.

СУ „Иван Вазов“ Мездра ще си партнира със СУ „Васил Левски“ Ардино – иновативно училище, ОУ“Г.Ст. Раковски“,с. Голямо ново и ОУ „Васил Левски“ гр. Белене по НАЦИОНАЛНА, ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ МОДУЛ – 1 „МОБИЛНОСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ДОБРИ ИНОВАЦИИ МЕЖДУ УЧИЛИЩАТА“

Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите и обмяна на опит.

Да ни е честито!

https://ischools.mon.bg/

https://sou-ardino.alle.bg/

http://vasillevskibelene.org/?fbclid=IwAR2dxxIbYN7LMcuN07CgXm1JJ53lqEAhOq8xu4m2UhBVwTN8LrUVWM0cf9M

https://new.ou-gsrakovski.com/wp/

https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%A3-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-272569457062

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057086425038

https://www.facebook.com/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D1%80-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5-169027650128927/