„О.Н.Л.А.Й.Н.“ – ОДОБРЕН НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

СУ „Иван Вазов“-Мездра –отново  одобрени за участие в нов проект по Програма „Еразъм“+. Проект  за „Стратегически партньорства в отговор на ситуацията с COVID-19 “ Партньорства в областта на цифровото образование“.

Името на проекта е: „О.Н.Л.А.Й.Н.“ (Our New Learning Innovative Network for Education)- „Нашата нова учебна иновативна мрежа за образование“, с партньори от Хърватска, Испания, Португалия, Италия и Турция.

Като педагози и граждани ние обмисляме каква е нашата роля през тези критични времена, докато се стремим да осигурим възможно най-доброто образование за младите.  Това мотивира шест училища да се обединят и да създадат „ОНЛАЙН“- двугодишен проект, насочен към готовността на ученици и учители за цифрово образование, след като училищата в цяла Европа и света  бяха  принудени да  затворят  и да се премине към дистанционно обучение за твърде дълго.

Основна практическа цел на това партньорство е да развие цифровите умения както на учителите, така и на учениците и да развие способността на учителите да преподават, използвайки тези умения, за да подобрят процеса на преподаване / обучение.

 Всеки партньор е отговорен за създаването на специфични дейности и семинари по темата, за която отговаря: Безопасност в Интернет, за което отговаря българското училище, Уеб дизайн и електронна търговия, Обучение с цифрова фотография, Наследство и Дигитално обучение, Видео технологии и Дигитална педагогика: Учене чрез игри . Проектът ще се осъществи посредством семинари, лекции, презентации, панелни дискусии, базирано на игри обучение, онлайн сътрудничество, както и обучение на място и учебни посещения.

Нашият краен продукт ще бъде Електронна книга, включваща дидактически материали, разработени по време на проекта, видеоклипове, връзки към уебсайта на „ОНЛАЙН“, социалните медии и TwinSpace, който може да се използва като учебен или справочен материал от училищата партньори в бъдеще.

Проектът вече е регистриран и в  eTwinning платформата, където има подробна информация за дейностите и партньорите ни:

https://twinspace.etwinning.net/128727/pages/page/1108646