От 23 до 29 февруари 2020 г. двама педагози от Средно училище „Иван Вазов“ (Мездра) – Лилия Петрова и Румяна Станимирова, взеха участие в обучителен семинар „ICT for Teaching“ в Дъблин, Република Ирландия. Обучението беше осъществено в рамките на Проект „SET FOR SUCCESS: Училище за утрешния ден“, който изпълнява в момента гимназията по Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“.

В програмните дейности на семинара бяха заложени интерактивни сесии, проектно базирано обучение, групова работа и дейности, използване на цифрови инструменти за създаване на учебни материали за преподаване и учене.

Участниците в обучението участваха в теренни проекти до места с историческо и културно значение, които спомогнаха за използването на контекст за създаване на учебно съдържание. Обучението включваше стратегии и методологии за преподаване и учене чрез ИКТ инструменти, рефлексивна практика на базата на запитвания и споделяне на професионални знания и опит. Проведени бяха сесии за анализ на начините, по които информационните и комуникационните технологии могат да дефинират концепцията за дигиталната грамотност в час и нейните последици за обучението на учениците.

Обучителните мобилности са пряко свързани с дългосрочните цели на СУ „Иван Вазов“ за постигане на по-високо качество и европейско ниво на обучение на учениците, осъществяване на интернационализация на обучението чрез внасяне на европейски модели, подходи и идеи от педагогиката за усъвършенстване на начина, вида, съдържанието и средата на обучение.

Чрез Проект „SET FOR SUCCESS: Училище на утрешния ден“ ще бъде осъществена стратегията на училището за изграждане на нова визия на съвременния учител като инициатор и сътрудник в нов тип училищни и обществени взаимоотношения, както и като активен участник в ефективна система за квалификация и кариерно израстване. Проектът ще подкрепи изграждането на адаптивен организационен модел на управление, осигуряващ демократичност и инициативност.