ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСА ЗА ИСТОРИЯ НА HISTOLAB

През месец декември 2022 г. ученици и учители участваха в конкурс, организиран от HISTOLAB, съвместен проект на Европейския съюз и Съвета на Европа. „HISTOLAB award for innovative school projects in history education“/„Награда HISTOLAB за иновативни училищни проекти в обучението по история“. 

Конкурсът е в две възрастови категории 10-13 и 14-18. Учениците от СУ “Иван Вазов” участваха в направленията: “рисуване” и “представяне на иновативна практика – онлайн компютърна игра по история”.

Поздравления за участниците от СУ “Иван Вазов” – Мездра, които получават колективна награда: купа и сертификати:

 1. Василка Ивайлова Коловска – учител по английски език и координатор 
 2. Цветанка Маринова Данова – учител по изобразително изкуство
 3. Данаил Стефчов Димитров – учител по история и цивилизация
 4. Цветелина Цветанова Стоянова – учител по ИТ
 5. Беатрис Пламенова Андреева, 4.а клас
 6. Цветелина Бориславова Цолова, 4. А клас
 7. Димитър Мирославов Кръстев, 5.б клас
 8. Зорница Тихомирова Цонкова, 8.б клас
 9. Пламена Пламенова Хумарска, 8. б клас
 10. Ралица Ивелинова Йолова, 8. б клас
 11. Деница Сашова Йончева, 9. б клас
 12. Стела Христова Петрова, 10.а клас
 13. Денислав Добринов Маринов, 12.б клас

    В допълнение е отправена и покана за присъствие на Европейските дни на иновациите в обучението по история в Брюксел, Белгия на 10 март 2023 г.  Събитието се провежда в Дома на европейската история и включва обиколка на музея сутринта на 10-ти, последван от обяд и церемония по награждаването следобед. Ученици и учители ще имат възможност да презентират иновативните практики за провеждане на часовете по история пред присъстващите на конференцията.

    Целта на HISTOLAB е да събира иновативни инициативи и идеи в обучението по история, не само от учители и академици, но и от ученици. Тази награда насърчава учениците да споделят своите интереси и идеи и да изразят как искат да учат за историята. Учениците са помолени да обмислят доколко са ангажирани и се интересуват от предметите, обхванати в техните часове по история, и след това да представят своите идеи за това как може да се преподава история

    Лаборатория за транснационално историческо образование и сътрудничество – HISTOLAB“ е съвместен проект на Европейския съюз и Съвета на Европа, целящ да обедини иновативни идеи за историческото образование.  

    Обсерваторията за преподаване на история в Европа/ The Observatory on History Teaching in Europe и HISTOLAB  са допълващи се и свързани проекти, които обхващат обширен набор от приоритети, съсредоточени върху качественото историческо образование и значението, което то носи за бъдещите поколения. HISTOLAB обхваща 46-те страни членки на Съвета на Европа.

https://pjp-eu.coe.int/en/web/histolab/home 

https://www.coe.int/en/web/observatory-history-teaching