ПОБЕДИТЕЛИ В ОБЩИНСКИЯ КОЛЕДЕН КОНКУРС

Мария Цекова и Александра Генова от 9.б клас спечелиха призови места в общинския ученически литературен конкурс „Моята коледна мечта”. Грамотите и наградите им бяха връчени от
Нели Минева, заместник-кмет „Икономическо развитие, социални и хуманитарни дейности“.

ІІІ. Възрастова група – VІІІ-ХІІ клас:

Раздел „Проза”- есе до 15 изречения:
І място – „Моята коледна мечта” от Мария Цекова,
ІІІ място – „Моята коледна мечта” от Александра Генова.

В литературния конкурс „Бяла приказка”

2. Раздел „Проза”:
а) есе до 15 изречения: І място – „Семейно огнище“ от Василка Коловска, учител

Грамотата и наградите бяха връчени от Седефка Петкова, началник отдел „Култура, спорт и туризъм“ и Светла Дамяновска, главен експерт „Културно наследство и религиозни дейности“ в община Мездра.

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ

„Снегът е засипал целия град и всички хора са намерили подслон в топлите къщи. Най-уютно е край печката на дърва. Огънят бумти и топли, а мирисът на чай от шипки изпълва стаята. Грижливите стопани не забравят да слагат поредно дърво, за да не угасне огънят. Семейството е заедно. Разказват своите преживявания, обсъждат, дават и получават съвети.“
Ян се взираше сред виртуалните редове на енциклопедия „История на античните светове“. Ежедневието му беше подредено и лишено от грижи. Скучаеше и затова безцелно се ровеше в миналото и древните архиви. Описанието на термина „печка“ звучеше абсурдно. Според него това беше поредната измислица на археолозите. Реши, че трябва да провери какво означават „семейство“ и „сняг“.