ПОКАНА ЗА CVS ОНЛАЙН МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Уважаеми дами и господа,

     Имаме удоволствието да Ви поканим на международната конференция на проекта „Гласът на децата за ново човешко пространство“- Children’s Voices for a new Human Space (CVS).

      Конференцията ще се проведе онлайн на 3-4 юни 2021 г.  CVS е проект, финансиран от Програма Еразъм +, който има за цел да насърчи развитието на демократичните и междукултурни компетентности на децата и учителите в началното училище. Партньори са три университета, пет основни училища, една неправителствена организация и една софтуерна компания от Европа.

     На конференцията ще присъстват приблизително 500 участници: CVS партньори, ученици, учители, родители, представители на образователни институции и други заинтересовани страни от местно до национално ниво.

     Международната конференция CVS обхваща темата за насърчаване на демократичните и междукултурни компетентности чрез образование. Нашето желание е да споделим добри практики и дейности за значението на демократичните и междукултурни ценности за децата и обществото в настоящата мултикултурна ера.

    Линк за регистрация и програма на събитието:

Регистрираните участници ще получат сертификат на английски език.

Очакваме Ви на международната конференция CVS.

С уважение,
д-р Соня Ингоглия
CVS координатор на проекта
Университет в Палермо
viale delle Scienze, Ed.15, stanza 413
90128 Палермо, Италия
тел. 0039 091 23897719
Email: sonia.ingoglia@unipa.it