ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДОБРИ УЧИЛИЩНИ ПРАКТИКИ В БУРГАС

От  21.06.23 г. до 23.06.2023 г. екип от шест  учители и двама  ученици посетиха СУ “Иван Вазов” в град Бургас в изпълнение на Национална програма “Иновации в действие”, модул “Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации и форуми за иновации в образованието”.

 Участници в мобилността бяха:

Всяко училище направи представяне на своите паралелки, работа по проекти и иновативни дейности. Проведе се и среща с педагогическия екип на училището домакин.

Проведоха се работни посещения на учебни часове, разделени на групи от учители и ученици:

  1. Посещение на час по лечебен масаж в 10.а клас на тема: “Масаж на гръб” в кабинет по рехабилитация и терапия. 
  2. Посещение на час по химия и опазване на околната сред в 11.а клас на тема: “Медицината през погледа на три науки: физика, химия и биология” – иновативно занятие.
  3. Посещение на час по “Долекарска помощ” в 10.а клас на тема: “Кардио-пулмунална ресуститация” в кабинет по рехабилитация и терапия.
  4. Наблюдение на час по биология и здравно образование на тема: “Генетиката като наука-иновативно занятие”.
  5. Посещение на Школа по керамика.

Интерес сред участниците предизвикаха организираните посещения на “Акве Калиде” в Бургас и стария град в Несебър – Месамбрия.

     Мястото, събрало в себе си хилядолетна история, привлича своите посетители с множество разнообразни възможности за релакс и забавления.

    Археологическите ценности, намерени в Акве Калиде са крепостните стени на древния град Терме (Термополис), римските бани от І век сл. Хр. с топъл и студен басейн, различни средновековни помещения. Те са достъпни за туристите чрез изградените модерни пасарелки, които улесняват преминаването и разглеждането им.

    Комплексът дава възможност на гражданите и гостите на Бургас да посетят изцяло реставрираната баня на Сюлейман Великолепни. При възстановяването и точно е спазена оригиналната визия, облицована е с мрамор и характерната за Ориента керамика. Автентичността й се допълва от естествено и художествено осветление. Тя изпълнява функцията на действащ музей, в който посетителите могат да гледат филм, създаден на базата на 3D мапинга. Той повежда туристите на една виртуална разходка – от епохата на траките и легендата за Свещения извор на трите нимфи-изцелителки, през римската епоха, кръстоносните походи – до времето на Сюлейман Великолепни.

     Несебър е единственият български град, който е включен в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Климатът в Несебър е умереноконтинентален, с четири сезона, доближаващ се до средиземноморския. Средните летни температури са от 28 ˚C до 32 ˚C, на морската вода между 20 ˚C и 27 ˚C, съчетани с прохладен морски бриз. Слънчевите дни в годината са около 290. Един от най-старите градове в Европа на повече от 3200 години, където духът на отминали времена се среща с пулса на съвременния град. Град, в който хилядолетната история те обгръща отвсякъде и където многобройни цивилизации са оставили материални следи, които хармонично се вписват в съвременността. 

     Всички участници останаха удовлетворени от изживените емоции.   

     Нови запознанства, споделени моменти и обогатяване на знания и умения!

Текст: Емилия Чолакова