ПОСЕЩЕНИЕ В КЪЩАТА-МУЗЕЙ НА БАБА ИЛИЙЦА

Седмокласниците и учениците от клубовете „Любители на книгите“ и „Забавна история“ посетиха на 16.11.2022 г. къщата-музей на „Баба Илийца“ в с. Челопек. Там те бяха посрещнати от г-жа Диана Цветкова, която им разказа за Вазовата героиня. Учениците се потопиха в миналото, разгледаха изключително богата и забележителна експозиция от стари предмети на бита, красиви килими и типични народни носии. Имаха възможност да се пренесат години назад  във времето и атмосферата чрез изпробването на типични предмети. Голям интерес предизвика и родословното дърво на известната българка. Учениците слушаха с интерес и задаваха много въпроси.