ПОСЕЩЕНИЕ В МЕЗДРА ОТ РУМЪНСКИ УЧЕНИЦИ

В периода 04-08.03.2024 г.,  СУ “Иван Вазов” – Мездра беше домакин на работно посещение от двама учители и осем ученици от ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRU RAREȘl от град Хърлау, Румъния. Мобилността се осъществява по Еразъм+ проект за акредитация 2023-1-RO01-KA121-SCH-000123561. 

За участниците беше изготвена специална програма с образователни дейности.

Първи ден: посещение на град Враца
“Магията на 3D принтирането – Zn Art” в Регионален исторически музей – Враца
Пример за популяризиране на синтеза между изкуство, образование и високотехнологични технологии и възможност да погледнем по различен начин на света пред нас и около нас.
https://vratsamuseum.com/index.php?lang=bg
-“DiGi PARKS” в Природозащитен център „Натура“, част от Природен парк „Врачански Балкан“
Дигитализация в действие: модерен продукт за използване на иновативни технологии за дигитализация на територии и обекти в природните паркове “Железни врата” (Румъния) и “Врачански Балкан” (България).
Обучение, базирано на игри: дейности за разбиране значението на защитените територии; биоразнообразието и устойчивото използване на природните ресурси. Ученето чрез игра, която насърчава критичното мислене и уменията за решаване на проблеми.
https://www.vr-balkan.net/bg/home/
https://digiparks.eu/
https://openvratsa.bg/en/

Втори ден: дейности в СУ “Иван Вазов” – Мездра
– Среща в училището “Нека се запознаем“ – представяне на държавите, училища, учители и ученици. Дискутиране на образователни платформи, електронни дневници, комуникация и онлайн обучение;
– Уъркшоп “Да научим за България и Румъния“ – дискутиране на основни думи ; виртуална образователна разходка из популярни забележителности;
– ”Legacy Software” – румънски ученици посетиха урок по английски език в 8.а клас с госпожа Галина Маринова;
– ”Геометрията във фотографията” – заснемане на различни обекти, свързани с геометрията в Археологически комплекс “Калето” и “Алея на скулптурите”.
https://www.kaleto-mezdra.bg/

Трети ден: посещение в град София
– QR кодовете в действие в Националния природонаучен музей при Българската академия на науките;
https://www.nmnhs.com/
– “Огромна вселена за изследователи“ – Музейко – Детски научен център – преплита минало, настояще и бъдеще, докато учениците играят и учат;
https://www.muzeiko.bg/en
– Зоологическа градина, София.
http://zoosofia.eu/

Четвърти ден: дейности в град Мездра
– Посещение на местния пазар, където могат да се видят различни култури и традиции;
– Среща със заместник-кмета на общината Нели Минева и служители от отдел Образование. Музикален поздрав към румънските гости отправиха децата от ЦДГ “Детелина”- Мездра;
– Работилница “Медийна грамотност“ (съвети за търсена на информация по безопасен и сигурен начин; представяне на програмата CapCut) с госпожа Йоана Константинова. 

Пети ден: дейности в град Мездра
– Семинар “Дигитални платформи и приложения: Canva, Wakelet, Blooket, Khan Academy и други” (съвети как да се редактират снимки, видео, създаване на подкаст, организация на съдържание и др.);
– Връчване на сертификати за участие.

Полезни линкове и снимки могат да бъдат разгледани в Wakelet колекцията https://wakelet.com/@Mezdra_Hirlau693

Програма Еразъм+ предоставя възможност на участниците да обменят опит, знания и информация за различни култури.  

Училище ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRU RAREȘl от град Хърлау, Румъния е партньор по проект BEST – Better Education for Students and Teacher; По- добро обучение за ученици и учители (01.09.2018 – 29.02.2020) https://twinspace.etwinning.net/74987/pages/page/471051 

Настоящето посещение е пример за добро партньорство и устойчивост при реализирането на Еразъм+ проекти.

Координатор на работното посещение: Василка Коловска.