ПОСЕЩЕНИЕ В ЦНСТ-2

На 17.05.2022г. ученици от 9.б клас с класен ръководител Румяна Станимирова и съвместно с координатор на екипи за подкрепа на личностно развитие Таня Александрова, бяха на гости в ЦНСТ- 2 (Център за настаняване от семеен тип) в град Мездра при своите съученици Виктория Найденова и Габриел Василев. 

Визитата бе по повод патронния празник на Център за специална образователна подкрепа „д-р Петър Берон“- Враца. Деветокласниците  разказаха интересни факти от живота и делото на д- р Петър Берон. С дружни  усилия децата изготвиха постер  за достойния българин, играха, забавляваха се, черпиха се с вкусна торта. Виктория и Габриел се радваха много на проявеното  внимание от страна на връстниците си и си  пожелаха те да им гостуват по-често.

Текст: Румяна Станимирова