ПОСЕЩЕНИЕ НА ПРОФ. Д–Р МАРИН РУСЕВ

     На 03.05.2023 г. в СУ ”Иван Вазов”- Мездра гостува проф. д-р Марин Русев- председател на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти, и преподавател в СУ ”Св. Климент Охридски”. Посещението се осъществи с помощта на г-жа Цветелина Ценова – Костадинова – старши експерт “ОНГОР” в РУО – Враца. На срещата присъстваха ученици, учители и колеги от други училища от община Мездра и община Роман, членове на Асоциацията. По време на посещението беше дискутирана и предстоящата 100 годишнина на гимназиалното образование в град Мездра.

    Асоциацията на професионалните географи и регионалисти представя географията като единна наука с интердисциплинарен характер и уникален пространствен изследователски подход, като фундаментална част от общественото познание с огромен приложен потенциал за оптимизиране ефективността на регионалното развитие. Организира и подпомага дейностите на висши, средни и основни училища, неправителствени организации и други юридически лица, свързани с географски проучвания, преподаване и разпространение на географски знания, опознаване на света, България, нейните региони и родния край, защита на уникални природни и културни обекти, участие в национални и международни проекти и програми.

Източник: сайт на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти

   Марин Русев е роден е в Сливен през 1961. Випускник е на известната със своята възрожденска традиция гимназия „Добри Чинтулов“. Проявява разностранни ученически интереси – лека атлетика, футбол, баскетбол, мотоспорт, радио, автомобилна и авиационна техника. На 18 години вече има около 30 самостоятелни полета със спортен самолет и над 10 парашутни скока.

През 1980 завършва с отличие НШЗО „Христо Ботев“ в Плевен като парашутист – разузнавач и чин младши лейтенант от запаса. През 1980 -1981 е командир на парашутна разузнавателна група в поделение 32990 (т. нар. Парашутен полк Пловдив).

През 1986 се дипломира като географ в СУ „Св. Кл. Охридски“, придобива научна квалификация по странознание и учителска правоспособност по география и история. През летните месеци на 1982 и 1983 е участник в студентски строителни отряди във Верхнимезенск и Усогорск Коми АССР, през 1985 – в Братислава. През 1984 и 1985 е командир на есенни студентки бригади в Белимел (обл. Монтана) и Ръжево Конаре (обл. Пловдив).

През 1986 – 1990 Марин Русев е учител по география в 4-то ЕСПУ „Н. Вапцаров“, София. През 1987 създава първия и единствен в България функциониращ училищен „Клуб на знаещите – какво, къде, кога“. За това начинание през 1988 е награден от МОН и изпратен на специализация в Москва.

През 1989 печели конкурс в Санкт Петербургския държавен университет и е зачислен като аспирант на Президента на Руското географско дружество професор Сергей Лавров. Дисертационната му теза на тема „Проблеми на прехода към устойчиво еколого-икономическо развитие в страните от Източна Европа“ е защитена успешно през 1994. Така той става първият българин с докторска степен в областта на модерната концепция за устойчиво развитие.

През 1994-1995 Марин Русев работи като специалист в катедра Социалноикономическа география на СУ „Св. Климент Охридски“. През 1995 е назначен в нея за старши, 1997 – за главен асистент. През 2002 печели конкурс за доцент, а в периода 2008–2016 е ръководител на Катедра „Регионална и политическа география“.

На 56 години Марин Русев става професор на Софийския университет. В него изнася лекции по странознание, световно стопанство, устойчиво развитие, политическа, електорална география и геополитика. Инициира създаването и администрира управлението на няколко университетски магистърски програми. Освен това, вече 25 години преподава във филиалите на ПУ „Пайсий Хилендарски“ в Смолян и Кърджали. Изнася открити лекции в близо 50 основни и средни училища. През 2013 е съорганизатор (съвместно с ПМГ „Добри Чинтулов“ Сливен) и председател на журито на Първото национално състезание по география и икономика. Дава десетки интервюта във вестници, радио и телевизионни предавания.

През своята дългогодишна преподавателска кариера проф. Русев изнася лекции в Дипломатическия институт на МВнР, ВА „Георги С. Раковски“, НВУ „Васил Левски“ и десетки военни поделения в страната. Участва в подготовката на шест български военни контингента с мироопазващи мисии в Ирак и Афганистан. През 2012 е удостоен от Министъра на отбраната на Република България със специална грамота „за проявен висок професионализъм …“.

Професор Русев е в списъка на НАЦИД с хабилитирани лица, покриващи съвременните научни изисквания. Има близо 180 самостоятелни и в съавторство публикации – монографии, книги, университетски и училищни учебници и учебни пособия, научни и научно-популярни студии и статии. Цитиран е в над 300 наши и чуждестранни научни труда. Ръководи и участва в редица международни и национални проекти. 

Източник: списание „Геополитика“

Текст: Емилия Чолакова, Мария Букович