ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА МАТЕМАТИКАТА

Математиката е навсякъде около нас в ежедневието и дори не се замисляме за това. Тя ни съпътства от древността, отваря врати и широки хоризонти. Математиката е предизвикателство! Обича често да подлага уменията ни под съмнение. И най-добрият математик се сблъсква със сложни задачи. Но не се отказва

Математиката е точна наука! Тя е низ от знания и ако изпуснем или отхлабим едното звено, не можем да продължим напред – нишката изтънява и много вероятно ще се скъса. А после? После трябва да се върнем там, където сме били несигурни в знанията си, да ги затвърдим и на тяхната основа да научаваме новите неща. Така трудните задачи… вече няма да са трудни.

Защото обикновено разковничето е точно пред нас, трябва само да го видим и след това “сложната задача” се превръща в поредния покорен математически връх.

Затова е важно да се говори за математиката, да се припомня нейното приложение, да се възпитава доверие в нея.

Това беше и една от основните цели на открития урок в Va клас на СУ „ Иван Вазов“ при обобщението на темата Десетични дроби.

Учителят по математика инж. Петя Димитрова провокира петокласниците с решаване на проблеми от ежедневието, свързани с разчитане на касови бележки, анализиране на реални ситуации и взимане на решения. В присъствието на г-жа Горанова – директор на училището  и г-жа Цветанка Найденова – заместник директор, петокласниците представиха своите отбори, отговаряха на въпросите на журито. В края на часа изморени и удовлетворени от добре извършената работа, получиха грамота за отлично овладяване на материала от десетични дроби.

Но това   е  едва началото…Предстои математическото състезание Европейско кенгуру и още много изяви.

Текст и снимки: МО Математика, информатика и информационни технологии, Петя Димитрова