Уважаеми ученици и родители,

Уведомявам ви, че съгласно издадени заповеди на министъра на здравеопазването и министъра на образованието се преустановяват присъствените учебни занятия в училището за периода 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. включително. Дните 22 и 23 декември, 2020 г. ще бъдат обявени за част от Коледната ваканция. Очаква се учебните занятия да бъдат възстановени на 04.01.2020г., за което ще бъдете уведомени своевременно чрез класните ръководители и съобщение на сайта на училището (vazov-school.com).

Учебните занятия за учениците от СУ „Иван Вазов“- Мездра за посочения период (30.11.-21.12.2020 г.) ще се провеждат от разстояние в електронна среда. Учебните занятия ще се провеждат съгласно утвърдено седмично разписание за начален, прогимназиален и гимназиален етап (достъпни чрез сайта на училището в раздел „Седмично разписание“). Начало на учебния ден за всички ученици е 8,00 часа.

Уважаеми родители и ученици, педагогическият екип на училището ще положи всички необходими усилия за провеждането пълноценен образователен процес. Очакваме от нашите ученици ежедневно активно включване и отговорно отношение към учебната работа и към учебния процес!На всички желая здраве!

Бъдете отговорни към себе си и своите близки! Пазете се!