ПРОЕКТ “ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ”

     Какво е информационна грамотност и как могат да бъдат разработени програми за обучение на деца и младежи, разбраха участниците в семинар на 06.06.2023 г., проведен в Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца. Лектор в работилницата беше Катрин Рупрехт, докторант в университета „Пол Валери“ в Монпелие, Франция. Тя притежава магистърска степен по училищно библиотекарство от университета Azusa Pacific в Калифорния. Лицензиран учител и училищен библиотекар в САЩ. Работила е в България по съвместна изследователска награда на Фулбрайт България – Румъния. Преди това е преподавала в САЩ, Франция, Румъния, Азербайджан и Виетнам (онлайн). Богатият й опит и като преподавател, и като библиотекар, беше изключително ценен за участниците, сред които бяха учители, библиотекари и служители от държавни и неправителствени организации от област Враца.

    Семинарът включи въведение в темата информационна грамотност, практически методи за преподаване сред учениците, обсъждане и представяне на план за прилагане на преподаването на информационна грамотност на работното място на участниците, представяне на възможности за финансиране на български професионалисти да посетят САЩ чрез българската Комисия Фулбрайт.

     Директорът на Регионална библиотека „Христо Ботев“ град Враца Силвия Павлова представи добри практики при работа с деца, младежи и възрастни хора. Лектор в семинара беше и учителят по английски език в СУ „Иван Вазов“ – Мездра Василка Коловска, която разказа как преподавателите се справят с обучението по информационна и медийна грамотност сред учениците.
Семинарът се проведе на английски и български език.

      На 15.06.2023 г. се проведе последваща онлайн Zoom среща. След въвеждаща обща част, участниците бяха разделени по групи в отделни виртуални стаи, където дискутираха идеи и добри практики за създаване на план за преподаване на информационна грамотност сред ученици. Всяка група определи говорител, който систематизира проведената дискусия и я представи пред останалите във финалната обобщаваща част.  Срещата допринесе за сътрудничеството между участниците, които са от различни професионални сфери. 

    Следващият етап на проекта продължи със създаване на индивидуален план за изпълнение за преподаване на информационна грамотност на работното място, който участниците изпратиха в електронен формат. 

    Мая Ценова, журналист в Дарик радио Враца, прие предизвикателството да оцени изпратените планове. Планът на Милена Николова е избран да получи голямата награда: Програма за запознаване с източници на информация  „Уикипедия ≠ Енциклопедия“. Разработката покрива голям набор от проблеми, предлага интересно решени, дискусия и обратна връзка. Предложен е и допълнителен бонус за възможност за бъдещо развитие на учениците. 

   Всички участници получиха ваучери за закупуване на книги. Най-добрият план за преподаване на информационна грамотност ще бъде споделен сред други професионалисти, работещи в сферата.

    Катрин Рупрехт посети и СУ “Иван Вазов” – Мездра, където проведе беседа с ученици от 8-11 клас на тема: “Информационна грамотност. Извършване на проучвания. Разпознаване на фалшива информация и новини”. 

Проектът е финансиран от българската Комисия Фулбрайт Fulbright Bulgaria, която подкрепя образователния и културен обмен между САЩ и България.

https://libvratsa.org/

https://www.fulbright.bg/

https://vazov-school.com/

Линк към презентациите и материалите, които бяха представени: 

https://drive.google.com/drive/folders/1kNe3VsIZu71KoncNLs1ma98QTlj3BGfM?usp=drive_link