Проект „Предприемачески умения в Електронната търговия“ – старт на дейностите

Започна голямото предизвикателство – изпълнението на проект „Предприемачески умения в Електронната търговия“ в Италия. За период от две седмици ученици от 10,11 и 12 клас от СУ“Иван Вазов“ -Мездра ще имат възможност да проучат и приложат италианския опит в света на електронната търговия, а шестима учители да подобрят своите професионални компетенции. Договор №2022-1-BG01-KA122-VET-000072815, програма „Еразъм+“, сектор „Професионално образование и обучение“

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.