ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ БЕДСТВИЯ

Ученици и учители преминаха обучение за оказване на първа помощ при бедствия. Обучението се осъществи по проект “Координирани и ефективни реакции на органите в извънредни ситуации в района на Долж- Враца”(DJ-VR: R.A.E.S), ROBG-195.

Учениците бяха разделени във възрастови групи. Лекторите демонстрираха няколко техники за поведение при различни инциденти. Учениците имаха възможността да разгледат автоматичен външен дефибрилатор (АВД) и да участват в практически упражнения. 

Източник на материалите и видеата Училище по първа помощ FirstAidbg: https://firstaidbg.com/

https://www.youtube.com/channel/UC5cxMmiYVZq7wMSFMeSuuAg

ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ БЕЗСЪЗНАНИЕ

Бързото разпознаване и правилната първа помощ при безсъзнание са животоспасяващи действия.

Състоянието на безсъзнание може да бъде причинено от редица фактори – шок, травма на главата или гръбначния стълб, силна болка, епилептичен припадък и т.н.

Езикът е мускулест орган, който при безсъзнание се отпуска и коренът му пропада навътре в дихателните пътища, като ги запушва и предизвика задушаване – „гълтане на езика“. Човек в безсъзнание, който лежи на гръб може много бързо да се задуши от аспирирани повърнати материи и поради запушване на дихателните пътища от отпуснатия навътре корен на езика. 

Оказването на първа помощ при безсъзнание има за цел да запази нормалното дишане на пострадалия до пристигане на линейката. Пострадал в безсъзнание не бива да бъде оставян сам без контрол на дишането, тъй като може да спре да диша във всеки момент.

 ПРИЗНАЦИ

 • пострадалият лежи неподвижно със затворени очи;
 • не реагира на болка и дразнение;
 • не отговаря на запитване.

ПЪРВА ПОМОЩ

 • опитай се да откриеш и отстраниш причината за безсъзнанието;
 • при липса на други наранявания, постави пострадалия в стабилно странично положение (ССП) и го завий с одеало;
 • позвъни на тел. 112!
 • проверявай периодично дали е в съзнание, дали диша и ако да, колко е пулсът му;
 • ако пострадалия спре да диша нормално, започни незабавно КПР.

ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ГЪЛТАНЕ НА ЕЗИКА

ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ СЪРДЕЧЕН АРЕСТ

Бързо разпознаване и първа помощ при сърдечен арест са единственият шанс на пострадал да оцелее до пристигане на линейката.

Нормалните функции на организма се характеризират с:

Съзнание – човек е адекватен, ориентиран за време, място и личност;

Дишане – 12-20 /мин.;

Пулс – 60-100 / мин.

Сърдечният арест (внезапно спиране на сърцето) е една от най-честите причини за смърт. Всяка година в света около 1 000 000 души загиват от това. Единственият шанс на пострадал със сърдечен арест е незабавното започване на кардио-пулмонална ресусцитация (КПР) и ранната дефибрилация с автоматичен външен дефибрилатор (АВД).

Сърдечен арест настъпва при проблем с електрическата функция на сърцето и то спира да изпомпва кръв.

ПРИЗНАЦИ

 • безсъзнание и агонално дишане;
 • липса на дишане;
 • липса на признаци за кръвообращение.

ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ЗАДАВЯНЕ

Бързо разпознаване и първа помощ при задавяне дават по-голям шанс на човек да оцелее и да се възстанови още на момента.

Запушване на дихателните пътища (задавяне) настъпва, когато предмет или храна попадне в дихателната тръба и възпрепятства преминаването на въздух. Запушването може да бъде частично или пълно, като в следствие на пълно запушване на дихателните пътища и спиране на достъпа на кислород за повече от 3 минути, може да настъпи смърт.

ПРИЗНАЦИ

При частично запушване на дихателните пътища:

 • пострадалият се държи за шията и се опитва да поеме въздух;
 • кожата на лицето е зачервена;
 • издава свирещ или хъркащ звук;
 • изпитва страх;
 • кашля шумно.

При пълно запушване на дихателните пътища:

 • кожата на лицето е синкава или много бледа;
 • пострадалият не може да издава звуци;
 • опитва се да поеме въздух и да кашля беззвучно.

Според статистиката, обикновено жертви на задавяне стават малки деца до 4 годишна възраст и много възрастни хора. При малките деца най-често задавянето се дължи на анатомично по-тесните горни дихателни пътища, неизградените навици за предъвкване на твърда храна, както и поставянето на дребни предмети в носа и устата. Много възрастните хора, поради отслабен тонус на мускулатурата и намаляване на концентрацията, при преглъщане на парчета храна или по-големи таблетки са уязвими от задавяне. Като превантивна мярка и за двете групи се препоръчва даването на по-мека и лесна за преглъщане храна, както и осигуряване на наблюдение по време на хранене, а за децата и по време на игра.

ПЪРВА ПОМОЩ

 • когато пострадалия може да издава звуци, питай го дали се е задавил;
 • ако може да поема въздух и да кашля, макар и затруднено, единствено го насърчавай да кашля и го наблюдавай;
 • ако пострадалия не може да издава звуци и видимо се задушава, приложи стъпките за оказване на първа помощ при задавяне;
 • ако след 3 цикъла на прилагане на стъпките пострадалият не изкашля предмета, обади се на тел. 112!
 • продължи с първата помощ докато пострадалия изкашля предмета или до идване на Спешна медицинска помощ.

Стъпките за оказване на първа помощ при задавяне са последователност от мерки за оказване на първа помощ при пълно запушване на дихателните пътища. Те се изпълняват по следния начин:

 • застани леко встрани зад пострадалия и го наведи напред;
 • направи до 5 удара с дланта си по гърба на пострадалия в обрастта между лопатките; след всеки удар проверявай дали не е изкашлял предмета, който запушва дихателните пътища;
 • след 5те удара, постави едната си ръка свита в юмрук на един пръст над пъпа на пострадалия; постави другата си ръка върху първата и направи до 5 притискания в посока навътре и нагоре (техника Хаймлих);
 • след всяко притискане проверявай дали не е изкашлял предмета, който запушва дихателните пътища;
 • редувай до 5 удара с до 5 притискания.

ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ СИЛНО КРЪВОТЕЧЕНИЕ

Бързото разпознаване и първа помощ при силно кръвотечение са животоспасяващи действия.

Силните кръвотечения настъпват при увреждане на големи или много кръвоносни съдове. При нараняване на големи артерии или вени, за много кратко време се губи голямо количество кръв и настъпва шок.

За нормалната функция на организма е необходимо определено количество кръв, която циркулира в него и захранва клетките с кислород и хранителни вещества. Кръвта, която се съдържа в тялото е около 1/12 от теглото на човека и при загубата на 1/3 от това количество, настъпва сериозна опасност за здравето и живота.

ПРИЗНАЦИ

 • ярко червена кръв, която изтича на тласъци;
 • голямо количество кръв около пострадалия;
 • ускорен слаб пулс и учестено повърхностно дишане;
 • бледа хладна кожа с едри капки пот;
 • цианоза (посиняването на основата на ноктите, устните, под очите и т.н., което се наблюдава при надостиг на кислород и нарушено периферно кръвообръщение);
 • треперене;
 • умора и апатия;
 • световъртеж;
 • гадене и повръщане.

Шокът е животозастрашаващо състояние на организма, при което се нарушава кръвообръщението и снабдяването на мозъка с кислород. Ако не се вземат необходимите мерки, бързо настъпва безсъзнание и смърт.

Шокът може да настъпи поради редица причини, една от които е голямата кръвозагуба.

ПЪРВА ПОМОЩ

 • накарай пострадалия да притисне силно раната си с ръка;
 • постави предпазни ръкавици;
 • притисни раната с ръка и повдигни наранения крайник по-високо от нивото на сърцето;
 • сложи пострадалия да легне;
 • направи компресивна превръзка върху раната с марля, тампон и бинт или триъгълна кърпа или използвай готова компресивна превръзка;
 • повдигни двата крака на пострадалия на около две педи височина;
 • завий пострадалия с одеало и разхлаби стегнатите дрехите, колани, връзки;
 • незабавно позвъни на тел. 112!

Съгласно Насоките за оказване на първа помощ на Европейския съвет по ресусцитация от 2015 г., ако кръвотечението не може да бъде спряно с директен натиск и си обучен, може да използваш турникет. При възможност, под компресивната превръзка може да приложиш хоместатична превръзка.