Работни моменти от проект „Предприемачески умения в света на Електронната търговия“

Еемоционални дни, свързани с рекламата, подготовката и създаването на рекламни клипове в света на електронната търговия със съдействието на професионалисти в областта. Много теория, смях, забавление и нови придобити умения. Проектни дни на практическо обучение: посещение на телевизия TEF channel, Umbria и работа върху видеофилм с технологията Manequine challenge. Работата във вестник също не е лесна- На работа във Corriere dell’ Umbria и официално присъствие в новинарските емисии.
Работни посещения за учителите от СУ“Иван Вазов“-Мездра в регионален вестник Corriere dell’Umbria, Promovideo – компания за реклама и Helios Eventi Green- студио за организиране на зелени събития, консултантски услуги за планиране и управление на териториални маркетингови проекти и за разработване на промоционални инициативи, свързани с отговорния туризъм и културното подобряване и типичните агро-хранителни и занаятчийски производства.

Дейностите и информацията, изложени в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването, по какъвто и да било начин, на съдържащата се в тях информация.