РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Във връзка с предстоящата учебна 2022/2023 година ще се проведат родителски срещи на 13.09.2022 г. (вторник) от 17.00 часа в класните стаи по класове.