СИМУЛАТИВЕН СЪДЕБЕН ПРОЦЕС В РАЙОНЕН СЪД – ВРАЦА

Римекс ТВ: 

Учениците влязоха във всички роли на лицата, които участват в един истински съдебен процес по наказателно дело общ характер. В съдебния процеси си имаше всичко –  съдии, прокурор, подсъдим, защитник, пострадали, свидетели и експерти.

Д-р Вероника Бозова, РС – ВРАЦА 

„Като учениците разиграха откъс от романа в частта, която се касае за смъртта на Катерина, забременяла от беден мастой, работещ от богаташка къща. И която всъщност нейната майка Султана й дава отвара за да пометне, в следствие на което настъпва нейната смърт“. 

Повдигнатото от прокурора по делото обвинение срещу подсъдимата Султана е за непредпазливо причиняване на смърт. Макар и симулативно, делото премина през всички етапи на едно реално наказателно общ характер дело.

Валери Найденов, преподавател в СУ „Иван Вазов“ – Мездра 

„При съставянето на самия сценарии ако може да се каже така, трудна беше терминологията и изказването на архаичните думи от романа железния светилник. Що се отнася за терминлогията от правна гледна точка, бързо свикнаха. Те са млади хора, които вече живеят с тая  терминология, все пак те изучават съдебна администрация“. 

След съвещание, младите съдии, постановиха присъда. Признаха подсъдимата Султана за невиновна в това по непредпазливост да е причинила смъртта на дъщеря си Катерина и я оправдаха по повдигнатото обвинение. Съдът призна подсъдимата за виновна в това, че е дала на Катерина отварата с цел прекъсване на бременността, но е настъпила смъртта й по особено мъчителен начин и я осъди на „лишаване от свобода“ за срок от три години и осем месеца, като отлага изпълнението на наказанието за срок от три години. Съдебният състав от ученици осъди Султана да заплати на съпруга си и баща на Катерина Стоян 60 000 лева за претърпени неимуществени вреди, вследствие на смъртта на дъщеря му.

Д-р Вероника Бозова, РС – ВРАЦА 

„Учениците успяха много умело да се вживеят в тази роля. Положиха много усилия и подходиха с голям интерес и мисля, че резултатът беше явен“. 

Йорданка Петкова, класен р-л на 12 а в СУ „Иван Вазов“ 

„Знам, че по този начин ще им остане нещо, което ще го помнят цял живот, независимо дали са не 17 – 18 или на 37 години“. 

Сред гостите в залата бяха председателят на Окръжен съд – Враца Надя Пеловска – Дилкова и Тодор Добрев – представител на Съюза на съдиите в България.

https://rmtv.bg/bg/simulativen-protses-detsa-ot-su-ivan-vazov-byaha-sadii-za-den-/