Старт на втори срок за учебната 2021/2022година

Уважаеми ученици и родители,

Уведомяваме Ви, че от понеделник, 07.02.2022г, със започване на втори срок – учениците от І до ІV клас са присъствено обучение.

Учениците от V до ХІІ клас са на ротационен принцип, както следва: -седмицата 07-11.02.2022 г. ПРИСЪСТВЕНО се обучават учениците от VІІ, VІІІ, Х и ХІІ клас, а в ОРЕС – учениците от V, VІ, ІХ и ХІ клас.

-седмицата 14-18.02.2022 г. ПРИСЪСТВЕНО се обучават учениците от V, VІ, ІХ и ХІ клас, а в ОРЕС учениците от VІІ, VІІІ, Х и ХІІ клас.

Дневният режим на присъственото обучението е непроменен. Дневният режим на ОРЕС е както следва:

I – IV КЛАС

1. 8.00-8.20

2. 8.40-9.00

3. 9.20-9.40

4. 10.00-10.20

5. 10.40-11.00

6. 11.20-11.40

V-XII КЛАС

1.8:00 – 8:30

2.9:00 – 9:30

3. 9: 55 – 10:25

4. 10:45 – 11:15

5. 11:35 – 12:05

6. 12:25 – 12:55

7. 13:15 – 13:45

ЗАНИМАНИЯ В ГРУПИ ЦОУД:НАЧАЛЕН ЕТАП:

13.30ч. -16.30ч.

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

1. 14.00ч- 14.30ч – самоподготовка

2. 14.40 – 15.10ч – самоподготовка

3. 15.20-15.50ч – самоподготовка

4. 16.00-16.30ч – Занимания по интереси

5. 16.35 -17.05ч – Занимания по интереси