СУ „Иван Вазов“ за пореден път в НП „Иновации в действие“

Честито!
Национална програма „Иновации в действие“ oтново ни очаква през учебната година.
Този път добрият опит ще отведе екипа на СУ „Иван Вазов“ във Варна и Видин.

Предизвикателствата предстоят!!!