Интерактивни площадки по БДП – подвижна и дворна, са изготвени в СУ „Иван Вазов“ по Нацонална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Площадки за обучение по БДП в училище“. Чрез новите съоръжения се подобрява дворното пространство, а учениците ще разучават правилата за движение.