СУ „Иван Вазов“ представи добри практики за работа с ученици, в съответствие с Референтната рамка на компетенциите за демократична култура на Съвета на Европа.

На 30.10.2020 се проведе онлайн среща на експертите от Мрежата на съветниците на образователната политика на Съвета на Европа (EPAN), организирана от Гръцкото председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа и образователния отдел на Съвета на Европа. Основните теми на проведената среща бяха:

1. „Образователният отговор на кризата с COVID-19: правото на качествено образование по време на пандемия и нейните предизвикателства“

2. „Използване на образованието като инструмент за насърчаване на осъзнаването на културното наследство в риск от изменението на климата в култура на демокрация“.

Василка Коловска, координатор на проекта CVS – Children’s Voices for a new human Space, „Гласът на децата за ново човешко пространство“ чрез презентация обобщи част от проектните дейности. Основни участници в проекта са учениците от 4а и 4б класове, с класни ръководители Венета Чобова и Борислава Иванчева.