УЧАСТИЕ ВЪВ „2-РИ ЕВРОПЕЙСКИ ВРЪХ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

На 26 септември 2019 г. в Конгресен център в Брюксел, Белгия се състоя „2-ри европейски връх в образованието“, организирано от Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта.

Това второ издание на срещата на върха е фокусирано върху учителската професия и е озаглавено „Учителите на първо място: високи постижения и престиж за Европейското образователно пространство“.

След встъпителната реч на комисар Наврачич, срещата продължи с изказвания на Марио Монти-доживотен сенатор и бивш министър-председател на Италия, както и на министъра на образованието на Финландия- Ли Андерсън.Пред какви предизвикателства са изправени учителите днес и какво да очакваме в бъдеще? Адекватно ли са признати учителите от обществото? Получават ли подкрепата, от която се нуждаят? Каква е ролята на учителите в изграждането на мост между образованието, активното участие в обществото и пазара на труда?Това са само част от въпросите, които бяха разгледани в дискусия, водена от министри по образованието, науката и младежта от почти всички европейски страни, учени и професори от университети, държавни служители и учители на тазгодишната среща на високо равнище по въпросите на образованието.

Представителите от България бяха Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и Йоана Константинова- учител в СУ „Иван Вазов“, Мездра. В задълбочените дискусии и основни изказвания, тази година на срещата на върха тя се включи в панелът „Опитът в класната стая“, който изследва иновативните методи на преподаване и използването на технологии, повишаващи съвременния опит в обучението в цяла Европа, по специално по темата „Европа в училище“ и опитът на СУ „Иван Вазов“ в участието им по Програмата за училища посланици на ЕП и за това как се преподава Европа в класната стая.

На същия ден се отбелязва и „Европейския ден на езиците“, който насърчава езиковото и културното многообразие, междукултурната осведоменост и изучаването на езици в целия ЕС.

Както Европейската среща на върха за образованието, така и Европейският ден на езиците подкрепят постоянните усилия за създаване на Европейско образователно пространство до 2025 г. В решаваща стъпка Европейската комисия вече предложи да увеличи бюджета по програма Еразъм+ за следващия програмен период 2021-2027 г.