УЧАСТИЕ В ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР В МАДРИД, ИСПАНИЯ

От 20 до 26 юни 2021 г. двама педагози от Средно училище „Иван Вазов“ – Мездра: Петя Александрова и Галина Маринова, взеха участие в практически обучителен семинар „ICT for Teaching“ в Мадрид, Испания.
Обучението беше последен етап от Проект „SET FOR SUCCESS: Училище за утрешния ден“, по който гимназията  участва с редица дейности. Той бе осъществен по Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“.
Участниците в семинара усвоиха умения за прилагане на ИКТ в обучението, взеха участие в практически и интерактивни дейности за създаване и използване на ИКТ ресурси. Проектите на терен и посещенията на значими културно-исторически обекти дадоха възможност на участниците да се запознаят с испанската култура и общество, както и да развият своите комуникативни компетентности на английски език. Основен акцент на обучението са стратегиите за разпространяване на наученото и преживяното сред учителската колегия. 
Обучителните семинари, които са част от рамката на Европейската програма Еразъм+ и в които СУ „Иван Вазов“ взима участие, са изключително важни и полезни за професионалното развитие на педагозите в училището. В семинара в Мадрид взеха участие преподаватели от Франция, Италия, Румъния, Словакия и Португалия.