УЧЕБНА ЕВАКУАЦИЯ

На 27.10.2023г. в Средното училище „Иван Вазов“ се проведе значимо събитие – учебната евакуация, в рамките на която учениците и персоналът на училището се подготвиха за действия при пожар. Събитието беше особено важно, тъй като знанието и подготовката за евакуация при пожар са от жизненоважно значение за сигурността на всички.
Учениците бяха насърчавани да бъдат внимателни и отговорни по време на учението и да следват инструкциите зададени от пожарната служба. Строго спазвайки процедурите за евакуация, те се убедиха, че знаят как да се държат в случай на извънредна ситуация.
Събитието не се ограничи само до теория. На място пристигна и пожарна кола с истински пожарникари. Това допринесе за по-реалистичната обстановка и постави учениците пред реални предизвикателства. Пожарникарите изиграха важна роля, предоставяйки ценни съвети и инструкции, как да се действа в случай на пожар.
Всички ученици и персонал в училището проявиха отговорност и сътрудничество по време на учението. Този опит не само укрепи знанието им за евакуация при пожар, но и засили общността и солидарността в училището.