УЧИТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА СЕМИНАР В СОФИЯ

На 22.06.2024г. две от учителките по английски език – Йоана Константинова и Галина Маринова, имаха удоволствието да участват в обучителен семинар, организиран от издателство „Експрес Пъблишинг“ в София. Семинарът бе насочен към усъвършенстване на методите за преподаване на английски език и представяне на най-новите учебни материали. Събитието се проведе в Художествена зала Виваком и събра учители по английски език от цялата страна. Семинарът предложи разнообразие от лекции, водени от специалисти в областта на образованието и автори на учебници по английски език. Представиха се нови технологии и ресурси, които могат да бъдат интегрирани в учебния процес.

Освен професионалното развитие, пътуването до София включи посещение на някои от забележителностите на столицата: Софийска библиотека и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ , площад „Народно събрание“, Народен театър „Иван Вазов“.