УЧИТЕЛ ОТ СУ „ИВАН ВАЗОВ“ НА ДВУМЕСЕЧЕН СТАЖ В САЩ ПО ПРОГРАМА „ФУЛБРАЙТ“

Учител от СУ „Иван Вазов“- гр. Мездра Йоана Константинова участва в програма за усъвършенстване на медийната грамотност „Фулбрайт“ (https://www.fulbright.bg/) в САЩ, след като спечели конкурс и стипендия. Програмата бе с продължителност 6 седмици (от 13 септември до 3 ноември 2023 г.). Кандидатстването по програмата се проведе на 3 етапа- формуляр, полагане на TOEFL изпит по английски език и интервю. Програмата е предназначена за учители в среден и гимназиален курс. Стипендиантите имат академични лекции в приемащ американски университет, работят в екип с колегите си от други страни и участват в наблюдение и практика в местни средни училища. Темите включват: разпознаване на пристрастие и пропаганда, стереотипи и дезинформация, стратегии за повишаване нивото на критично мислене, аналитичните и комуникационни способности на ученици и колеги. Семинарът завършва с план за действие за подобряване на медийната грамотност.

Константинова бе разпределена в Университета в Северно Колорадо (UNC) https://www.unco.edu/ в щата Колорадо, където присъства на лекции, свързани с усъвършенстването на медийната грамотност, технологиите, методики на преподаване на английски като чужд език, проектно-базирано обучение. В курса участваха 22 учители по чужди езици, природни науки, история и др. от 17 държави от Европа и Азия (Унгария, Чехия, Словакия, Сърбия, Северна Македония, Украйна, Естония, Босна и Херцеговина, Литва, Турция, Таджикистан, Узбекистан, Азърбайджан, Казахстан и др.). Едновременно с обучението в университета, учителите бяха на стаж в средни училища (http://www.greeleyschools.org/), където се запознаха с американската образователна система и преподаваха на учениците за традициите, обичаите, езика и традиционната храна на своята държава.

Учителите бяха разпределени при приемни семейства, за да могат да се потопят в ежедневието на местните и да усетят американския начин на живот. Заедно с домакините посетиха различни културни и спортни мероприятия, ферми, клубове и т.н.

Заключителната церемония по програмата се проведе в столицата Вашингтон, където се събраха участниците от всички участващи държави- 150 преподаватели от 68 държави от Европа, Азия, Африка и Южна Америка, които са преминали обучение в различни щати, обмениха опит и контакти за бъдещи партньорства. На церемонията присъства заместник посланикът на България в САЩ Стефка Йовчева, а на следващия ден гостуваха в сградата на посолството на България.

Участието в програма „Фулбрайт“ допринесе за повишаване на квалификацията на участващите учители и престижа на училището и града. След края на програмата предстоят вътрешни квалификации на учителите в СУ „Иван Вазов“ на тема: „Американската образователна система“; „Програма „Фулбрайт“; „Полезни образователни ресурси“; „Медийна грамотност в клас“. 

текст: МО „Чужди езици“